Nền tăng quản lý
và bán hàng đa kênh tại Việt Nam

Chatbiz - Giải pháp bạn cần để quản lý & bán hàng tốt hơn

Chúng tôi mang đến cho bạn những trợ lý ảo đăc lực để phát triển kinh doanh

Live Chat

Tính tiền, in hóa đơn nhanh chóng, xem báo cáo bán hàng theo ngày - Quản lý bán hàng trên Facebook/ Website một cách tập trung.

Website

Tính tiền, in hóa đơn nhanh chóng, xem báo cáo bán hàng theo ngày - Quản lý bán hàng trên Facebook/ Website một cách tập trung.

Chat Facebook

Tính tiền, in hóa đơn nhanh chóng, xem báo cáo bán hàng theo ngày - Quản lý bán hàng trên Facebook/ Website một cách tập trung.

Call Center

Tính tiền, in hóa đơn nhanh chóng, xem báo cáo bán hàng theo ngày - Quản lý bán hàng trên Facebook/ Website một cách tập trung

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Tin tức

ChatBiz ra mắt hệ thống Call Center vân vân mây mây cho đủ 2 dòng

30.10.2020

ChatBiz ra mắt hệ thống Call Center vân vân mây mây cho đủ 2 dòng

ChatBiz ra mắt hệ thống Call Center vân vân mây mây cho đủ 2 dòng

30.10.2020

ChatBiz ra mắt hệ thống Call Center vân vân mây mây cho đủ 2 dòng

ChatBiz ra mắt hệ thống Call Center vân vân mây mây cho đủ 2 dòng

30.10.2020

ChatBiz ra mắt hệ thống Call Center vân vân mây mây cho đủ 2 dòng

Tư Vấn Dùng Thử Miễn Phí

Chúc mừng bạn có 15 ngày dùng thử miễn phí. Nhanh tay đăng ký ngay !

Dùng thử miễn phí